Sopimusehdot

Sopimusehdot

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja solmiessaan määräaikaisen tai jatkuvan jäsenyyden Mayor´s Gymin verkkokaupassa tai asiakaspalvelupisteellä. Sopimuksen voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen pankki- tai luottokortti. Asiakas on tietoinen, että Mayor´s Gym toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi asiakaspalvelun kanssa tapahtuu sähköpostitse. Mayor´s Gymillä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Jatkuva jäsenyys ja määräaikainen jäsenyys
Neljän (4) viikon jatkuva jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus, jonka irtisanomisaika vaihtelee 1-6 kuukauteen valitusta sopimustuotteesta riippuen. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakas voi määritellä oston yhteydessä sopimuksen alkamispäivän (vain verkkokaupassa) ja se kannattaa laittaa mahdollisen jo ostetun ajan jatkoksi. Sopimus jatkuu automaattisesti, kunnes se irtisanotaan. Irtisanomisaika alkaa seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä. Kampanjahintaisissa tuotteissa irtisanominen on mahdollista vasta kampanja-ajan päättymisen jälkeen.

Vuoden määräaikainen jäsenyys päättyy automaattisesti 52 viikon kuluttua. Sopimushinta veloitetaan / laskutetaan asiakkaalta 4 viikon välein. Asiakas voi määritellä oston yhteydessä sopimuksen alkamispäivän (vain verkkokaupassa) ja se kannattaa laittaa mahdollisen jo ostetun ajan jatkoksi. Jäsenyys on aina henkilökohtainen.

Sekä jatkuvassa jäsenyydessä että määräaikaisessa jäsenyydessä on maksutapana ensisijaisesti FastPay eli pankki- tai luottokortti ja veloitus seuraavasta kaudesta tehdään 14 päivää ennen uuden kauden alkua. Mikäli korttiveloitus ei onnistu, lähtee asiakkaalle lasku (laskutuslisä lisätään). Laskun lähettää Visma Financials. Asiakkaan kulkuoikeus katkeaa väliaikaisesti mikäli korttiveloitus ei onnistu ja/tai laskua ei maksa eräpäivään mennessä. Kulkubadge alkaa toimimaan muutaman päivän viiveellä siitä, kun lasku on maksettu. Kulkubadgen saa nopeammin käyttöön ottamalla yhteyttä respa (at) mayors.fi.

Jäsenyys sopimukset ostetaan ensisijaisesti verkkokaupassa. Asiakas voi kuitenkin ostaa jäsenyyden salin respassa niin, että maksu ensimmäisestä kaudesta maksetaan respaan. Tällöin asiakkaan tulee erikseen tallentaa pankki- tai luottokorttinsa tiedot verkkokaupan Omat tiedot -osiolla kohdassa Tilin maksukortti > Lisää maksukortti, jotta korttia voidaan veloittaa seuraavan kauden alussa. Mikäli asiakas ei lisää pankki- tai luottokorttia asiakastilille ajoissa (tai tallenna asiakastilille saldoa), lähtee asiakkaalle lasku (laskutuslisä lisätään).

Asiakas voi myös ladata respassa omalle asiakastililleen saldoa (esimerkiksi liikunta- tai virkistysseteleitä käyttämällä), jota voidaan käyttää jatkuvan ja määräaikaisen jäsenyyden asiakasmaksujen maksamiseen. Automaattinen 4 viikon välein tapahtuva veloitus menee tällöin ensisijaisesti asiakastilin saldolta ja sen loppuessa veloitetaan asiakkaan pankki- tai luottokorttia (tai lähetetään lasku, jos korttiveloitus ei onnistu).

Jatkuvan jäsenyyden voi tarvittaessa tauottaa sairasloman vuoksi ilmoittamalla asiasta Mayor´s Gymin asiakaspalveluun sähköpostitse respa(at)mayors.fi tai kirjallisesti (postilaatikko oven ulkopuolella). Keskeytyksen aikana asiakkuus on tilapäisesti keskeytetty, kuitenkin vähintään (1) kuukaudeksi tai enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärintodistus keskeytyksen syystä ja kestosta.

Jatkuvan jäsenyyden sopimuksen voi irtisanoa lähettämällä sähköpostia Mayor´s Gymin asiakaspalveluun respa(at)mayors.fi. Irtisanomisaika riippuu valitusta sopimustyypistä (1-6kk). Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on hoidettu. Jatkuvan jäsenyyden sopimusmaksun maksamatta jättäminen tai kuntosalilla käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen. Irtisanoutumiset tulee tehdä aina sähköpostilla respa(a)mayors.fi. Määräaikaista sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa, se päättyy automaattisesti.

Mikäli maksut viivästyvät, on kuntosalilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli veloitus joudutaan siirtämään perintään, asiakas vastaa perimiskuluista. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa.

Tietosuojaseloste on luettavissa täältä.