Sopimusehdot

Sopimusehdot

Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa määritettyjä ehtoja solmiessaan määräaikaisen tai jatkuvan jäsenyyden Mayor´s Gymin verkkokaupassa tai asiakaspalvelupisteellä. Sopimuksen voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on käytössään sähköpostiosoite ja suomalainen pankki- tai luottokortti. Asiakas on tietoinen, että Mayor´s Gym toimii osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa, ja että pääasiallinen kommunikointi asiakaspalvelun kanssa tapahtuu sähköpostitse. Mayor´s Gymillä on oikeus siirtää tämä sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

Jäsenyys sopimukset ostetaan ensisijaisesti verkkokaupassa. Asiakas voi kuitenkin ostaa jäsenyyden salin respassa niin, että maksu ensimmäisestä kaudesta maksetaan respaan. Tällöin asiakkaan tulee erikseen tallentaa pankki- tai luottokorttinsa tiedot verkkokaupan Omat tiedot -osiolla kohdassa Tilin maksukortti > Lisää maksukortti, jotta korttia voidaan veloittaa seuraavan kauden alussa. Mikäli asiakas ei lisää pankki- tai luottokorttia asiakastilille ajoissa (tai tallenna asiakastilille saldoa), lähtee asiakkaalle lasku (laskutuslisä lisätään).

Huom: Mikäli maksukortti vanhenee, tulee asiakkaan tallettaa uuden maksukortin tiedot asiakastililleen verkkokaupassa, jotta veloitukset onnistuvat ja salin pääsyoikeus ei katkea.

Tilaustuotteissa sopimushinta veloitetaan / laskutetaan asiakkaalta 4 viikon välein. Asiakas voi määritellä oston yhteydessä sopimuksen alkamispäivän (vain verkkokaupassa) ja se kannattaa laittaa mahdollisen jo ostetun ajan jatkoksi. Myös sopimuksen irtisanominen voidaan tehdä verkkokaupassa. Jäsenyys on aina henkilökohtainen.

Maksutavat

Jatkuva tilaus on mahdollista maksaa joko liikuntaedulla, pankki/luottokortilla tai laskulla. Jos automaattinen veloitus saldolta tai pankki/luottokortilta ei onnistu, lähettää järjestelmä asiakkaalle automaattisen viestin maksun epäonnistumisesta. Järjestelmä yrittää veloittaa maksua uudelleen kerran vuorokaudessa, aina puolenyön aikaan, kunnes maksu onnistuu. Mikäli veloitus ei onnistu ennen seuraavan kauden alkua, katkeaa asiakkaan pääsyoikeus salille.

Lasku-vaihtoehdossa lasku lähetetään ennen seuraavan kauden alkua ja se tulee maksaa eräpäivään mennessä (maksuaika 14 päivää), jotta kulkubadge pysyy katkeamatta käytössä. Laskun lähettää Visma Financials. Mikäli laskun maksaa myöhässä, katkeaa asiakkaan kulkuoikeus salille ja badg alkaa toimimaan vasta kun lasku näkyy maksettuna. Kulkubadgen saa nopeammin käyttöön ottamalla yhteyttä respa (at) mayors.fi.

Liikuntaedun käyttäminen

Asiakas voi ladata verkkokaupassa tai respassa omalle asiakastililleen saldoa (esimerkiksi liikunta- tai virkistysseteleitä käyttämällä), jota voidaan käyttää jatkuvan ja määräaikaisen jäsenyyden asiakasmaksujen maksamiseen. Automaattinen 4 viikon välein tapahtuva veloitus menee tällöin ensisijaisesti asiakastilin saldolta ja sen loppuessa veloitetaan asiakkaan pankki- tai luottokorttia (tai lähetetään lasku, jos korttiveloitus ei onnistu). Verkkokaupassa onnistuu liikuntaetujen mobiiliversioiden lataus. Perinteiset fyysiset liikuntasetelit pitää tallettaa saldoksi respassa.

Sairaslomat

Jatkuvan jäsenyyden voi tarvittaessa tauottaa sairasloman vuoksi ilmoittamalla asiasta Mayor´s Gymin asiakaspalveluun sähköpostitse respa(at)mayors.fi tai kirjallisesti (postilaatikko oven ulkopuolella). Keskeytyksen aikana asiakkuus on tilapäisesti keskeytetty, kuitenkin vähintään (1) kuukaudeksi tai enintään kahdeksitoista (12) kuukaudeksi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärintodistus keskeytyksen syystä ja kestosta.

Irtisanominen

Jatkuvan jäsenyyden sopimuksen voi irtisanoa Mayors.fi verkkokaupassa kirjautumalla omalle asiakastilille. Irtisanomisaika riippuu valitusta sopimustyypistä. Irtisanoutuminen tai jäsenyyden keskeytyminen astuu voimaan vasta, kun sopimuksen ehdot, irtisanoutumisaika, laskutus/avoimet maksut ja muut asiaan mahdollisesti liittyvät seikat on hoidettu. Jatkuvan jäsenyyden sopimusmaksun maksamatta jättäminen tai kuntosalilla käymättä jättäminen ei ole sama kuin irtisanoutuminen. Määräaikaista sopimusta ei tarvitse erikseen irtisanoa, se päättyy automaattisesti sovitun kauden loppuun.

Mikäli maksut viivästyvät, on kuntosalilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli veloitus joudutaan siirtämään perintään, asiakas vastaa perimiskuluista. Mikäli asiakas huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan asiakkuus irtisanoa.

Tietosuojaseloste on luettavissa täältä.